Tanzania Kifaru Safari & Zanzibar Beach

11 Nights

Arusha, Lake Manyara National Park, Central Serengeti, Karatu and Nungwi